NLBE NLBE FRDEEXPORT

Transitiemanagement

 

De periode rondom het afkalven wordt de transitieperiode genoemd. Deze periode loopt van 3 weken voor het afkalven tot 4 weken na het kalven. Tijdens deze periode ondergaat de koe vele fysiologische veranderingen. Het is van groot belang deze periode goed te managen omdat ongeveer 80% van de ziekten (bij het rund) in deze periode plaatsvinden.

Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Conditiescore van 3,5 De conditiescore van koeien kan verschillen. In de droogstand moet de conditiescore van een koe 3,5 zijn. Na kalven mag deze iets afnemen, maar nooit meer dan 1 punt.
  • Maximaliseren van de droge stof opname Om een goede start te kunnen maken is het belangrijk dat de droge koe blijft vreten. Het aanbieden van vers voer met voldoende structuur is tijdens de droogstand van groot belang. Na afkalven moet energierijkere voeding gevoerd worden om de omschakeling naar melkgift op te vangen.
  • Minimaliseren van de negatieve energiebalans Bij een negatieve energiebalans verbruikt de koe meer energie dan hij opneemt. Om dit op te vangen zal de koe zijn eigen vet en spieren gaan verbranden. Je kunt dit voorkomen door al voor het kalven energierijker voer te geven. Indien een dier toch moeite heeft met de overgang kan makkelijk ingegrepen worden met onze Nia-Plus Drench of HCP energydrink. Tekenen van een negatieve energiebalans zijn verminderde melkproductie, afname van de eetlust, acetongeur (en/) of afname van de conditiescore.
  • Stimuleren van de pensfunctie Gedurende de droogstand zullen de penspapillen korter worden als gevolg van een rantsoen met meer ruwvoer. Door in de laatste weken energierijker te gaan voeren zullen de penspapillen weer langer worden.
  • Preventie van melkziekte Na het afkalven stijgt de calciumbehoefte van de koe. Bijna 60% van de koeien heeft na afkalven een subklinisch calciumtekort. Dit kan deels voorkomen worden door een negatieve kation-anion balans te voeren. Hierbij is het aandeel anionen (vb Cl-) hoger dan de kationen (vb K+), omdat de anionen het calciummetabolisme stimuleren. Indien u het idee heeft dat het dier subklinische melkziekte heeft kan ingegrepen worden met Cal-Drench. Tekenen van subklinische melkziekte kunnen zijn; langzaam afkalven, moeilijk opstaan, aan de nageboorte blijven staan en verminderde melkproductie..
  • Optimaliseren van de afweer Rondom het afkalven is de afweer verminderd. Daarom is het van extra belang om het dier te ondersteunen met bijvoorbeeld FarmPEQ mineralen of CC-Drench. Een goede afweer tijdens de droogstand en het afkalven verminderd problemen met diergezondheid later in de lactatie.
  • Zorgen voor een gezonde start van de lactatie Door de dieren na het kalven rustig op te laten starten zal een duurzamere productie ontstaan.

Een juiste aanpak in de droogstand resulteert in een snelle en gezonde start van de melkproductie, vermindering van het aantal probleemkoeien en daardoor minder arbeid.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular