NLBE NLBE FRDEEXPORT

Voeding melkvee

Melkvee

Er is een direct verband tussen de voeding en de gezondheid van melkvee. Daarom houden we ons intensief bezig met de optimale productie van ruwvoer via ons concept Gewassen. Ons belangrijkste doel hierbij is het verhogen van de opbrengst en het rendement per hectare.

Naast ruwvoer, richten wij ons ook op de aanvullende diervoeders met ons concept Voeding. Voeding met tekorten voor één of meer voedingsmiddelen zal na kortere of langere tijd problemen geven.
Naast de basisbehoefte van ieder dier, heeft een hoog productieve koe ook meer behoefte aan sporenelementen, mineralen en vitaminen. De voorziening van sporenelementen is in de praktijk een blijvend aandachtspunt. Dit wordt mede veroorzaakt door nieuwe regelgeving in de EU waardoor de maximaal toegestane gehalten aan sporenelementen in de rantsoenen van allerlei diersoorten in de nabije toekomst wordt beperkt. Vitaminen zijn organische verbindingen die een dier nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De in water oplosbare vitamines kan de koe zelf maken met behulp van micro-organismen. In vet oplosbare vitaminen zullen via het voer opgenomen moeten worden. De wijze van opslag van het voer heeft effect op de beschikbaarheid van deze vitaminen. Onze FarmPEQ producten zorgen voor aanvulling van mineralen en vitamines en zijn aangepast aan het lactatiestadium waar de koe zich in bevindt. Zo is FarmPEQ Complete bedoeld voor het melkgevende dier, terwijl de FarmPEQ Dryplex bestemd is voor het droogstaande dier.

Behalve de noodzakelijk voedingsmiddelen, kan voeding ook componenten bevatten die de gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan zijn mycotoxinen die door schimmels worden afgescheiden. Wij spelen hierop in door aan onze mineralenmengsels mycotoxinenbinders toe te voegen, zoals bijvoorbeeld in FarmPEQ MycControl.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular