NLBE NLBE FRDEEXPORT

Conservering

Conserveren

De kwaliteit van kuilvoer wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin de conservering slaagt. Doel is snel een stabiele kuil te realiseren. Het gebruik van een inkuiltoevoegmiddelen met melkzuurbacteriën zorgt voor een snelle daling van de pH waardoor ongewenste micro-organismen zoals schimmels en bacteriën in groei worden geremd. Dit resulteert in een stabiele, koude kuil met minimaal voederwaarde verlies. Bij een kuilgewas met een droge stof percentage lager dan 40% gebruiken we Powerstart, voor een gewas met een droge stof percentage van 40% of hoger Bonsilage.

Niet alleen het inkuilen, maar ook het uitkuilen is belangrijk voor de kwaliteit van het ruwvoer. Broei treedt op door toetreding van zuurstof in de kuil waardoor gisten en schimmels geactiveerd worden. Daarom zien we in de praktijk dan ook dat na het openen van een kuil broei optreedt. Dit wordt versterkt door factoren als:

  • Hoog droge stof percentage
  • Lage voersnelheid
  • Lage verdichting
  • Een hoog suikergehalte
  • Hoge omgevingstemperatuur
  • Verkeerd uitkuilmanagement

De schimmels en gisten breken voedingsstoffen af tot onder andere warmte, CO2 en ethanol. De smakelijkheid van het voer neemt daardoor sterk af met als gevolg dat de dieren minder droge stof opnemen. Daarnaast kunnen bij broei ook mycotoxinen en biogene aminen gevormd worden die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van het dier. Ons product AFC Firewall kunt u zowel op het snijvlak als in het voer gebruiken om broei en schimmelvorming bij uitkuilen te remmen.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular