NLBE NLBE FRDEEXPORT

Voeding

Concept Voeding

Diergezondheid door innovatieve voeding.

Juiste en evenwichtige voeding van kalveren en koeien is van groot belang en voorkomt veel problemen in de moderne melkveehouderij. Jongvee heeft speciale aandacht nodig tijdens de opfok naar een succesvolle start als productieve melkkoe. De ontwikkeling van kalf tot koe kan alleen goed verlopen met de juiste voeding. Maar ook als de koe eenmaal melk geeft is goede voeding van belang voor behoud van de gezondheid, het onderhoud en de melkproductie.

Een pasgeboren kalf wordt geboren met een gewicht van ongeveer 35kg en zal in ruim een jaar moeten groeien tot 425kg om dan geïnsemineerd te kunnen worden. Ieder kalf begint direct na de geboorte met het drinken van biestmelk. Zowel de kwaliteit als kwantiteit van de biestmelk is van grote invloed op de ontwikkeling van het kalf. De biest kan gecontroleerd worden met behulp van een biestmeter. Na de biestperiode vormen de Calbilac melkpoeders van Heemskerk een kwalitatief hoogwaardige opfokmelk voor een gebalanceerde groei en gezonde ontwikkeling van het kalf. Vanaf een week leeftijd neemt een kalf al ruwvoer op. Het is daarom belangrijk ook meteen ruwvoer, zoals Calbilac muesli, aan te bieden en daarmee de ontwikkeling van de pens te stimuleren.

Een goede kwaliteit ruwvoer is de basis voor elk rantsoen. Door de toegenomen melkproductie voeren we melkvee steeds hoger geconcentreerde voeders om de extra behoefte aan energie en eiwit te dekken. Hierdoor ontstaan uitdagingen op het gebied van onder andere pens gezondheid, vruchtbaarheid en weerstand. Kwalitatief goed ruwvoer (alleen) bevat onvoldoende macro mineralen, spore-elementen en vitamines. Deze zijn in voldoende mate nodig voor een optimale stofwisseling. Heemskerk biedt complete voedingsconcepten aan met voldoende mineralen, voedingsupplementen en andere noodzakelijke ingrediënten, waarmee koeien de uitdagingen waaraan ze blootstaan aankunnen en hun genetische aanleg ten volle kunnen realiseren. De meest complete vorm hiervan is de FarmPEQ Complete.

Maar het kan gebeuren dat een individuele koe een bepaald tekort heeft bij het afkalven. Een voorbeeld hievan is calcium, wat klinische of subklinische melkziekte tot gevolg heeft. Het drench product Cal-Drench van Heemskerk biedt dan een gemakkelijke toe te dienen aanvulling van dit tekort. Er zijn ook andere drenchproducten beschikbaar.

Een melkkoe drinkt dagelijks 120 tot 150 liter water. De kwaliteit van het drinkwater is dus zeer belangrijk. Schoon en smakelijk drinkwater moet de standaard zijn op ieder melkveebedrijf. Koeien hebben namelijk goed ontwikkelde smaak- en reukzintuigen, waardoor slechte waterkwaliteit direct leidt tot een verminderde wateropname, lagere voeropname met een verminderde productie en gezondheidsproblemen tot gevolg.. Het watermanagement concept van Heemskerk voor melkvee vormt de basis voor schoon en smakelijk drinkwater. 

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular