NLBE NLBE FRDEEXPORT

Met gezonde uiers meer melk

Producten-uiergezondheid 19092014

Een goede uiergezondheid is een belangrijke basis voor een optimale productie en maximale winst. Een klinische uierontsteking kost gemiddeld €200 tot €300 en ook een verhoogd celgetal leidt tot schade door een verlaagde melkopbrengst. Wij bieden melkveehouders ondersteuning bij het optimaliseren van de uiergezondheid.

Voor vragen met betrekking tot uiergezondheid kunt u zich altijd wenden tot onze rundveespecialisten. Zij kunnen u alles vertellen over de oorzaken, gevolgen en behandelingen van uiergezondheidsproblemen. Wanneer u dit wenst, of als het probleem heel complex is zal één van onze specialisten uw bedrijf bezoeken. Tijdens een bezoek gericht op het oplossen van uiergezondheidsproblemen beginnen we met een probleemanalyse. Hierbij is het vooral belangrijk wat u als probleem ervaart, bijvoorbeeld een verhoogd celgetal of het aantal klinische mastitis gevallen. Aan de hand van deze informatie zullen we het probleem gaan analyseren. De volgende punten zijn hierbij van belang.

 1. Dier
  Belangrijk is om te weten welke dieren uiergezondheidsproblemen hebben. De gegevens van de melkcontrole kunnen hierbij uitkomst bieden. Om te weten welke bacteriën de (sub)klinische uierontsteking op uw bedrijf veroorzaken, is bacteriologisch onderzoek noodzakelijk. Hierbij kunt u individuele dieren bemonsteren, maar u kunt ook de tankmelk laten onderzoeken. Daarnaast kan het nodig zijn de weerstand van de koeien te controleren. Wij doen dit door de seleniumstatus van uw veestapel te controleren.

 2. Melkstal
  Een goede werking en afstelling van de melkmachine is belangrijk om de koeien op een rustige en verantwoorde manier te melken. Regelmatige controle door zowel een natte als droge meting is hierbij belangrijk. Een vaak voorkomend probleem is het niet tijdig vervangen van de tepelvoeringen. Wij hebben verschillende soorten tepelvoeringen in ons assortiment, waaronder de vierkante pro-square tepelvoeringen voor een betere speenconditie en een verkorte melktijd.

 3. Omgeving
  Een lage infectiedruk in de omgeving is belangrijk voor een goede uiergezondheid. Een analyse van de hygiëne bij de verschillende diergroepen is daarom van belang. Indien u Boxclean toepast, zult u de hygiëne in uw boxen verhogen doordat boxclean bacteriën en schimmels doodt.

 4. Veehouder
  Als veehouder speelt u een belangrijke rol in de uiergezondheid van uw veestapel. Er zijn een aantal procedures die van invloed zijn op de uiergezondheid. Tijdens het melkproces is dit het voorbehandelen, met bijvoorbeeld Udder Paper of Teater Clean, en het nabehandelen met bijvoorbeeld UDDERgold, 4XLA dip of bij een robot met Lactagold spray. Daarnaast spelen ook de wijze van mastitis behandeling en het droogzetten een rol. Bij een analyse zullen wij alle procedures met u bespreken.

Deze aanpak, gecombineerd met de kwaliteitsproducten van Heemskerk leidt inmiddels op veel melkveebedrijven in Nederland, België en Duitsland tot een sterk verbeterde uiergezondheid!

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular