NLBE NLBE FRDEEXPORT

Preventief werken voor gezonde koeien

Concept verzorging

Door het treffen van de juiste preventie maatregelen bevorderen we de gezondheid van de melkkoe. Een gezonde koe kan immers op een efficiënte manier melk produceren van een hoge kwaliteit.

De verzorging van een koe gebeurt op verschillende niveau`s. Op dierniveau kunt u denken aan een goede uier- en klauwgezondheid en een optimaal jongveemanagement. Weinig klinische mastitis en een laag celgetal laten zien dat de uiergezondheid in orde is op een bedrijf. Maar niet altijd en overal is dit vanzelfsprekend. We kijken graag samen met u naar de situatie op uw bedrijf en hoe we dit met behulp van onze producten kunnen verbeteren. Ook de klauwgezondheid is van groot belang voor uw koeien. Daarbij kan er, net zoals bij de uiergezondheid, een samenhang zijn met voeding. Het jongveemanagement vormt de basis van uw toekomstige veestapel, daarom is het belangrijk dat dit op orde is. Op onze site heeft u een aantal middelen die u hierbij kunnen ondersteunen.

Naast dierniveau kijken we ook op stalniveau; watermanagement en hygiëne zijn hierbij heel belangrijk. Zowel de kwantiteit als kwaliteit van water kan grote invloed hebben op de prestaties en de gezondheid van uw koeien.

De omgeving waar de koe in leeft, bepaalt de infectiedruk en is hierdoor mede bepalend voor de gezondheid van uw koeien.

Door aan de verzorging de grootste aandacht te besteden kunnen onze rundveespecialisten u helpen met het optimaliseren van de gezondheid van uw veestapel.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular