NLBE NLBE FRDEEXPORT

Disclaimer

Informatie 
De informatie op de websites van Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba is met zorgvuldigheid samengesteld. Informatie is mede afkomstig van derden. Deze informatie is niet bedoeld om medische of diagnostische adviezen te geven, maar is slechts een bron van algemene informatie bedoeld voor melkveehouders.

Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Copyright 1997/2017 
Alle informatie en afbeeldingen welke op www.heemskerk-dairy.com worden aangeboden vallen onder het auteursrecht en hiervan mag derhalve niets door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming van Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba tenzij anders wordt aangegeven in de tekst op bepaalde pagina's van www.heemskerk-dairy.com.

Links 
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid 
Ingenieursbureau Heemskerk B.V./Heemskerk België bvba sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via www.heemskerk-dairy.com worden aangeboden.


Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


UDDERgold® Platinum
is een bacteriedodend barrière vormend spenendipmiddel. Reg.: NL 6813 Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Raadpleeg voor gebruik de instructies op de verpakking. Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar. Werkzame bestanddelen: UDDERgold Platinum Activator: melkzuur (26,4 mg/ml), UDDERgold Platinum Base: natriumchloriet (6,4 mg/ml). Werkingsmechanisme: directe oxidatie van celmembraan en -organellen van micro-organismen. Indicatie: Preventie van infecties van de uier van melkgevend rundvee, veroorzaakt door uierpathogenen. Contra-indicaties: niet gebruiken op beschadigde speenhuid en bij speenverwondingen. Bijwerkingen: in sommige gevallen kunnen kloven en irritatie ontstaan. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

4XLA® is een tepeldip-oplossing voor cutane toepassing bij melkgevende runderen. Reg.: NL 9490 Uitsluitend uitwendig te gebruiken. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Raadpleeg voor gebruik de instructies op de verpakking. Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar. Werkzame bestanddelen: 4XLA Activator: melkzuur (26,4 mg/ml), 4XLA Base: natriumchloriet (6,4 mg/ml). Werkingsmechanisme: directe oxidatie van celmembraan en -organellen van micro-organismen. Indicatie: Als hulpmiddel bij het voorkomen van mastitis bij melkgevende runderen. Contra-indicaties: irritatie;  overgevoeligheid. Bijwerkingen: Geen (niet bekend)

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular