NLBE NLBE FRDEEXPORT

Wie Vital Rumen zaait, heeft de toekomst!

Vital Rumen is de perfecte ruwvoerbron voor de moderne melkveehouderij. Denk aan het opnemen en vasthouden van kostbare nutriënten en de capaciteit om in droge periodes door te gaan waar de rest stopt. Het mengsel bestaat uit zachtbladige rietzwenken en Timothee. Vooral de zachtbladige rietzwenken wortelen zeer diep. Hierdoor zorgen ze voor een maximale opname van nutriënten en vocht, zelfs uit dieper gelegen voorraden. Timothee is zeer wintervast, structuurrijk en smakelijk.
 • Diepe beworteling, tot wel 100 cm
 • Combineert structuur met een hoge voederwaarde
 • Zeer hoge opbrengsten
 • Betere benutting van nutriënten
 • Hoge droogteresistentie
Vital Grass smaakt naar meer!
Een zeer smakelijk, gezond gewas die ook nog eens hoge opbrengsten geeft. In de hedendaagse grasteelt is opbrengst belangrijk. Misschien wel van veel groter belang is de gezondheid van de plant en daarmee bijkomend ook de smakelijkheid. Door de veranderende mestwetgeving wordt het een steeds grotere uitdaging om gewassen gezond en productief te houden. Met Vital Grass heeft u een uitgekiend mengsel die daar op ingespeeld is. Met een kroonroestresistentie van 8+ is dit een van de best scorende mengsels.
 • Hoge kroonroestresistentie
 • Hoge opbrengst
 • Smakelijk en structuurrijk
 • Hoge voederwaarde
Vital Spring vanggewas met uitzicht op een goede oogst!
Vital Spring is een groenbemester/grasmengsel dat na de maisoogst in de stoppel ingezaaid wordt en vroeg in het voorjaar een goede snede gras met kwaliteit oplevert! Het grasmengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°C en is daardoor uitermate geschikt voor een late inzaai.
 • Zeer snelle kieming al bij lage temperaturen
 • Hoge productie van organische stof
 • Optimale vastlegging van stikstof en mineralen
 • Sterke verticale als horizontale beworteling
 • Houdt vocht vast in de bodem

image 2017 09 13 web

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular