NLBE NLBE FRDEEXPORT

Goedkoper voeren, meer melken

“Meer melk met gezonde koeien”, dat is het doel dat Wilbert Wouters voor ogen heeft. Samen met zijn ouders en broer werkt hij hier iedere dag hard aan. De gemiddelde productie is in een jaar tijd zo’n 1.200 kg per koe gestegen. Opvallend detail; de krachtvoergift is afgelopen jaar flink gedaald. 

Wouters Complete Heemskerk

Ad, Iet en Wilbert Wouters hebben er net de eerste melkbeurt van de dag op zitten als we bij ze aan de keukentafel aanschuiven. Even later schuift ook zoon David aan, die net terug is van een studiereis naar Zwitserland. Onder de noemer Vrij Zwanenburg VOF houdt het gezin Wouters in het Zeeuwse Grijpskerke 160 melkkoeien. Het jongvee staat bij een collega veehouder zo’n 3 km verderop. Sinds een paar maanden melken ze driemaal daags en is de productie, die al flink in de lift zat, nog verder gestegen. “Door de huidige maatregelen ga je anders naar je koeien en je bedrijf kijken”, beredeneert Iet de gewijzigde bedrijfsvoering als gevolg van veranderde marktomstandigheden. Problemen tijdig onderkennen en daarop anticiperen, typeren de positief ingestelde ondernemers.

Krachtvoer geminderd, aandeel ruwvoer omhoog

De maandgemiddelden en de BSK-grafiek op de MPR-uitslag tonen aan dat er in een jaar tijd flinke stappen zijn gezet. De dagproductie steeg van 30,2 kg met 4,36% vet en 3,51% eiwit naar 37,8 kg melk met 4,20% vet en 3,49% eiwit. Aan het voerhek ligt een TMR-rantsoen bestaande uit gras, mais, perspulp, aardappelen, maismeel en soja. Om de pens te prikkelen wordt luzerne toegevoegd. Het basisrantsoen, goed voor 31 kg melk, wordt aangevuld met maximaal 6 kg krachtvoer. “Afgelopen najaar hebben we de krachtvoergift in de automaat flink teruggeschroefd en de energiedichtheid van het basisrantsoen omhoog gebracht. De droge stof opname uit ruwvoer hebben we verhoogd van 13 kg in november tot 16,5 kg nu. Ondanks minder productiebrok bleef de productie stijgen”, vertelt rantsoenadviseur Frits Weterings. 

Wouters Complete Heemskerk2

Frits Weterings beoordeelt de graskuil. “De droge stof opname uit ruwvoer hebben we verhoogd van 13 kg in november tot 16,5 kg nu. Ondanks minder productiebrok bleef de productie stijgen”. 

BSK flink gestegen 

Sinds maart 2017 wordt aan het basisrantsoen FarmPEQ Complete toegevoegd. “We zagen direct een stijging in de melkgift en de conditie van de koeien verbeteren. In een paar maanden tijd ging de BSK met 3 punten omhoog”, herinnert Wilbert zich. Door de overstap naar driemaal daags melken is de BSK gestegen naar ruim 54 punten en met het huidige productieniveau zal het rollend jaargemiddelde nog verder toenemen. Door het aandeel ruwvoer in de koe omhoog te brengen zijn de ondernemers niet alleen meer gaan melken en goedkoper gaan voeren maar is ook de gezondheid van de koeien zichtbaar verbeterd. En zeker dat laatste zorgt ervoor dat ondernemers plezier in het werk houden want; “er is niets zo frustrerend als zieke koeien”, stelt Iet

Wouters Complete Heemskerk grafiek

Koeien 

De liefde voor de fokkerij kregen Wilbert en David met de paplepel ingegeven. Het heeft ervoor gezorgd dat de stal gevuld is met koeien van een hoog niveau die ook op keuringen graag gezien zijn. De koeien met het prefix Vrij Zwanenburg hebben een lange rib die ze veel inhoud geeft. Het zijn het type koeien die erom vragen veel en goed gevoerd te worden zodat de potentie om melk te produceren optimaal benut wordt. Voorwaarde is een goed basisrantsoen wat alleen te bereiken is met een goede gras- en maiskuil. “Gezond ruwvoer, dat is de basis. Slecht ruwvoer kun je niet corrigeren, ook niet met krachtvoer”, zo stelt Ad. Om verzekerd te zijn van goede maiskuilen wordt al jaren Grow PEQ® Maize ingezet. 

We konden er niet meer omheen

In 2013 behandelden ze als proef de helft van één maisperceel met Grow PEQ Maize. “Het verschil tussen het onbehandelde en behandelde deel was dusdanig groot, dat we er nooit meer mee zijn gestopt. Het was zo bijzonder. Je kon het op de rij af zien welk deel behandeld was, dus we konden er niet meer omheen”, herinnert Ad zich over zijn eerste ervaring met de biostimulant voor de mais. “De planten waren gezonder en de stengels dikker”, weet Wilbert zich nog helder voor de geest te halen. Sindsdien wordt de eigen geteelde mais standaard behandeld met Grow PEQ Maize. “De aangekochte mais valt altijd een beetje tegen. Dus dan kunnen we het maar beter zelf doen”, lacht Ad. Er wordt nauw samengewerkt met een naburige akkerbouwer waardoor gewasrotatie goed kan worden toegepast en de mest dichtbij wordt afgezet. Zo werd er vorig jaar een hectare voederbieten geteeld en willen ondernemers dit gewas komend groeiseizoen weer in het bouwplan opnemen.  “Het is een mooi gewas en de koeien nemen het goed op”, bevestigd Ad. 

Wouters Complete Heemskerk3

David (L) en Wilbert (R) Wouters met Aftershockdochter Vrij Zwanenburg Caro 9884, de algemeen kampioene van de Zeeuwse fokveedag 2017. Wilbert zit sinds begin 2017 in het bedrijf en David studeert aan de Agrarische Hogeschool in Dronten. In de toekomst willen de broers samen het bedrijf overnemen en doorgroeien naar 2 miljoen kg melk. 

Koecomfort verbeteren

“Voordat we begonnen met driemaal daags melken hebben we de melkstal aangepast en geïnvesteerd in automatisering om zo makkelijk mogelijk te kunnen werken. Komend jaar staat de aanpassing van de bestaande boxbedding naar diepstrooisel op de planning. Hiermee willen we de ligtijd en herkauwactiviteit verhogen maar ook de klauwgezondheid verbeteren”, vertelt Wilbert over de plannen om het koecomfort op het bedrijf te verbeteren. “We willen groeien naar 2 miljoen kg melk zodat we er straks met twee gezinnen een inkomen uit kunnen halen”, blikt hij vooruit en doelt daarmee op een toekomstige samenwerking met zijn broer David die nu nog aan Agrarische Hogeschool in Dronten studeert. 

Sociaal leven belangrijk

“We willen we er ook een sociaal leven naast houden. Nu zijn we om 18.00 uur klaar, eten we samen en hebben we een paar avonden in de week vrij voor andere activiteiten. Natuurlijk vergt driemaal daags melken organisatorisch wel wat werk, maar we hebben voldoende melkers om op terug te vallen. Er melkt altijd iemand van ons mee en je bent toch 2,5 uur samen aan het werk, dat heeft ook wel iets sociaals. Daarnaast zie je ’s nachts veel meer koeien tochtig, je schuift een keer meer het voer aan en de boxen worden drie keer per dag schoon gemaakt”, somt hij nog even de bijkomende voordelen van driemaal daags melken op. De koeien hebben de capaciteit om veel ruwvoer om te zetten naar melk. Het is aan de ondernemers om ervoor te zorgen dat ze maximaal ruwvoer opnemen. “Het is nooit één onderdeel alleen, maar alle kleine beetjes bij elkaar die ervoor zorgen dat het goed gaat. Het is aan ons om de omstandigheden te creëren waarin de koeien optimaal kunnen presteren”, concludeert Wilbert.

Bedrijfsgegevens:

Vrij Zwanenburg Vof
Ad, Iet en Wilbert Wouters
Aantal melkkoeien: 160 
Aantal stuks jongvee: 120
Grondgebruik: 90 ha cultuur grond, waarvan 24 ha mais, 1 ha voederbieten en 
65 ha grasland
10 ha natuurgebied
Rollend jaargemiddelde: 10.696 kg melk, 4,09% vet en 3,48% eiwit

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular