NLBE NLBE FRDEEXPORT

Gewassen

Concept Crops

De afgelopen 50 jaar heeft Ingenieursbureau Heemskerk veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en producten ter bevordering van pensgezondheid. De pensbacteriën spelen hierbij een belangrijke rol. Met het voer dat de koe opneemt voorzien we de pensbacteriën, die zorgen voor de productie van noodzakelijke vetzuren en aminozuren waaruit het dier melk produceert, van voedsel. Alleen een goede balans in bacteriële flora van de pens levert optimale pens- en diergezondheid en daarmee maximale prestaties. Door onze aandacht ook te richten op de gewassen, met bijvoorbeeld Vital Seeds graszaden, kunnen we de kwaliteit van het voer beïnvloeden.

Naast het gewas, is ook een gezond bodemleven van invloed op de gezondheid en daarmee de maximale groei en opbrengst van de plant. Een gebalanceerde bodemflora zorgt voor mineralisatie van organische stof, produceert nutriënten en maakt deze beschikbaar voor opname door de wortel van de plant. De wortels van de plant leven in symbiose met in de bodem aanwezige organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoën, aaltjes en regenwormen. Dit is een gevoelig natuurlijk evenwicht dat gemakkelijk wordt verstoord door bijvoorbeeld eenzijdige bemesting, resten van bestrijdingsmiddelen, verzuring, natte/droge omstandigheden, warmte/ koude maar ook door grondbewerkingsmethoden. Ingenieursbureau Heemskerk investeert in de ontwikkeling van kennis en producten ter bevordering van een gezond bodemleven, voor gezonde, sterke planten met maximale opbrengst. Inmiddels hebben we de producten GrowPEQ Maize en Generate ontworpen die de samenwerking tussen bodemleven en plant verbeteren. De maximale voederproductie die u hiermee van eigen grond haalt, is een belangrijke economische factor. Meer zelf geproduceerd voer, vermindert de hoeveelheid aan te kopen voer.

De extra groei die u verwezenlijkt, moet nog welbeschikbaar komen voor uw dieren. Als u de producten oogst kunnen er al direct verliezen ontstaan. Deze nemen toe bij het in- en uitkuilen. Om de verliezen tot een minimum te beperken is het oogstmanagement van belang. De producten Powerstart en Bonsilage stabiliseren de kuil sneller, waardoor vermindering van de verliezen tijdens het inkuilproces optreedt. Het antibroeimiddel AFC Firewall beperkt de verliezen tijdens het uitkuilen. Al met al bepaalt uw kuilmanagement het voederverlies wat op uw bedrijf speelt.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular